edars projecte dipsalut

Veure columnes:
codi nom comarca provincia admin explotadora tractament cabal disseny (m3/dia) població disseny municipis assistits seccions censals població connectada renda mitjana (€/any)
{{edar.codi}} {{edar.nom}} {{edar.comarca}} {{edar.provincia}} {{edar.admin}} {{edar.explotadora}} {{edar.tractament}} {{edar.cabal_disseny_m3_dia}} {{edar.poblacio_disseny}} {{edar.municipis_assistits}}
Veure detall ({{edar.seccions_censals.length}})
codi municipi districte secció població renda_eur_any
{{sc.municipi}} {{municipis[sc.municipi][0]}} ({{municipis[sc.municipi][3]}}) {{sc.districte}} {{sc.seccio}} {{sc.poblacio}} {{sc.renda_eur_any}}
{{calcula_poblacio_edar(edar)}} {{calcula_renda_edar(edar).toFixed(0)}}